Dlouholetá tradice

Dlouholetá tradice

Historie restaurace sahá pravděpodobně až do středověku, kdy tudy vedla stará formanská stezka z Olomouce do Slezka kolem zříceniny hradu Hluboký z 14. stol. a závozníci se sem stavovali občerstvit.

Restaurace na poč. 20. stol.

Restaurace na poč. 20. stol.

Život v poněkud drsném kraji mezi lesnatými stráněmi se radikálně změnil až v r. 1824, když tu Josef Zvěřina založil železárny a hutě. Tehdy vznikla i osada Mariánské Údolí (Marienthal).

Roku 1854 Ignác Karel Machánek postavil na místě starých hamrů hřebíkárny. Roku 1870 byla založena akciová společnost Moravia. Tato společnost vlastnila i závody v Mariánském Údolí.

Mariánské Údolí v r. 1898

Mariánské Údolí v r. 1898

Továrník I. K. Machánek si postavil kousek nad restaurací vilu, odkud měl krásný pohled na svou fabriku a jistě navštěvoval i Tovární hostinec, jak se později restauraci říkalo.Ve 20 stol. byla její součástí kuželkářská dráha a nedaleko také fotbalové hřiště. Místní obyvatele později „pokřtili“ restauraci názvem „U Potkána“ a většina jí tak říká dodnes.

Hospoda přečkala obě světové války i období komunismu a na počátku 21. stol. prošla kompletní rekonstrukcí.

Více informací z historie obce Hlubočky