Bezdrátový Wi-Fi internet

Bezdrátový Wi-Fi internet

Volně dostupný Wi-Fi spot

Volně dostupný Wi-Fi spot

Součástí naší restaurace je Wi-Fi připojení, můžete se u nás volně připojit na internet.

Pokud byste měli s připojením problém, obraťte se na obsluhu restaurace.